Mouvement politique des objecteurs de croissance (mpOC) – 2009-2022

Accueil > Le mouvement > Wie zijn we ?

Wie zijn we ?

mpOC | Posté le 20 février 2014

De politieke beweging van de groeibezwaarden werd opgericht op 18 oktober 2009 in Brussel [1].

Acht maanden na de dag van 21 februari 2009 georganiseerd door de vereniging van Groeibezwaarden (AdOC), en volgend op een oprichtingsproces waar ongeveer 100 van zijn leden aan hebben meegewerkt, heeft de Beweging zich voorzien van zijn fundamentele teksten : zijn manifest en zijn statuten. Ze stellen de algemene houding van de Beweging, zijn waarden, zijn objectieven, alsook zijn werkwijze vast.

Vertrekkende van de dubbele vaststelling dat

  • het slecht gaat met de wereld en ze een onduurzame en ongelukkige weg is opgegaan, en
  • de leidinggevenden – meer bepaald de politieke klasse – zich onbekwaam tonen om oplossingen voor te stellen die het toe zou laten uit de vicieuze cirkel waarin we zijn gevangen te stappen,

de leden van de politieke Beweging van groeibezwaarden beslissen zich te organiseren om de toestand van consument/producent, waarvoor de volledige economische organisatie zich inspant om hen daar te houden, te verlaten.

De politieke Beweging van groeibezwaarden ontwikkelt zijn identiteit en zijn voorstellen rond vier complementaire assen :

  1. de creatie van solidariteitsbanden tussen de Groeibezwaarden en tussen de Groeibezwaarden en al diegenen die het wensen ;
  2. het voorstellen en bouwen van alternatieven, zowel op het gebied van ideeën als van de praktijk ;
  3. het verzet tegen de logica van de groei en het productivisme ;
  4. he actieve participatie aan het publieke en politieke debat om hier de analyses en ervaringen van de Beweging in te brengen.

De Beweging realiseert zijn acties met het doel actief en krachtig bij te dragen tot de opkomst van een solidaire, duurzame, gelukkige en zo vrij mogelijke samenleving. Zijn project wil emancipatoir zijn en bevordert meer bepaald de herlokalisatie van de economie, de autonomie wat betreft voeding en energie, een economie van herstelbaarheid en recycleerbaarheid, de strijd tegen alle verspilling en dus het einde aan het georganiseerd verval, publieke of niet-markt diensten van algemeen belang, het respect en de bescherming van de culturele en biologische diversiteiten, de rechtvaardige verdeling van de rijkdommen.

Wij bevestigen dat « politiek » de zaak van iedereen is, dat we ons moeten bemoeien met hetgeen ons aanbelangt en we de verantwoordelijkheden moeten nemen die ons op rusten, om gezamenlijk de beheersing van ons bestaan te herwinnen.

Voor meer informatie over de Beweging en zijn organisatie, raadpleeg de presentatiebrochure van de Beweging.

Om ons te vervoegen, kan je rechtstreeks aansluiten, hetzij het secretariaat of een lokale groep uit uw buurt contacteren.

Goede groeibezwaren !

Notes

[1Zoals zijn naam het aangeeft is de politieke Beweging van de groeibezwaarden een beweging en geen partij. De politieke partijen focussen al hun energie en activiteiten op de kiesstrijd. Onze Beweging ziet de politiek in zijn eerste zin : het gaat erom gezamenlijk een samenlevingsproject in gang te zetten en te bouwen dat ons past en dat leefbaar is, en er gezamenlijk aan bij te dragen het in werking te stellen .Om dit te doen ontwikkelt onze Beweging diverse activiteiten. De deelneming aan de stemming is slechts één van de modaliteiten, die met voorzichtigheid in overweging kan worden genomen en eventueel gevolgd als bepaalde vereisten bepaald door de algemene Vergadering van de Beweging zijn ingewilligd en als de Vergadering het beslist.

SPIP | Espace privé | Plan du site | Mentions légales | creative common | Suivre la vie du site RSS 2.0